Tư vấn thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Tư vấn thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy mang lại lợi ích kép: vừa tăng trưởng kinh tế, vừa góp phần bảo vệ cộng đồng và tài sản khỏi nguy cơ cháy nổ. Dịch vụ này cung cấp các giải pháp và thiết bị cần thiết để đảm bảo an toàn cho tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở dân cư. Bài viết này sẽ cung cấp đầy đủ các nội dung liên quan đến điều kiện, hồ sơ, thủ tục và những lưu ý quan trọng khi thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Điều kiện để kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Điều kiện để kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy được quy định tại Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001 sửa đổi, bổ sung 2013.

Về loại hình, cơ sở được phép kinh doanh dịch vụ này bao gồm doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chi nhánh, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức; hộ kinh doanh.

Về yêu cầu chuyên môn, người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh phải (i) có văn bằng hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy và (ii) là người có tên tại một trong các văn bản sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp.

Trong trường hợp người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh là người nước ngoài, đã có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy hoặc chứng chỉ hành nghề về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp thì phải có văn bản hợp pháp hóa lãnh sự.

Về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị thì tùy vào nội dung kinh doanh phải đáp ứng điều kiện như sau:

 • Đối với cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy: có phương tiện, thiết bị bảo đảm thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy;
 • Đối với cơ sở kinh doanh về tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy: Có phòng thí nghiệm và thiết bị kiểm định được cơ quan có thẩm quyền công nhận chất lượng;
 • Đối với cơ sở kinh doanh về tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy: Có phương tiện, thiết bị bảo đảm thực hiện tư vấn chuyển giao công nghệ; phương tiện, thiết bị phục vụ huấn luyện, địa điểm tổ chức huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;
 • Đối với cơ sở kinh doanh về thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy: Có phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy;
 • Đối với cơ sở kinh doanh về sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy: có nhà xưởng, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy.

Nội dung hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy bao gồm những nội dung sau :

 • Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy
 • Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy
 • Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
 • Kinh doanh về thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy
 • Kinh doanh về sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy

Tùy vào điều kiện và quy mô, doanh nghiệp có thể lựa chọn một hoặc nhiều nội dung hoạt động kinh doanh nêu trên.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy là ngành nghề có điều kiện theo Luật phòng cháy và chữa cháy hiện hành, vì vậy doanh nghiệp phải đạt đủ các điều kiện liên quan đến Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy trước khi thực hiện nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

Theo khoản 1 Điều 45 Nghị định 136/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 17 Điều 1 Nghị định 50/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/05/2024 quy định hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC33);
 • Danh sách cá nhân có Văn bằng, Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của cơ sở (Mẫu số PC36);
 • Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh: Bảng kê khai các phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh (Mẫu số PC37); Chứng chỉ công nhận chất lượng của phòng thí nghiệm và đánh giá hiệu chuẩn thiết bị kiểm định của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

Sau khi đã có Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, tùy vào loại hình doanh nghiệp lựa chọn để tiếp tục thực hiện chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp, cơ bản bao gồm các giấy tờ:

 • Giấy đề nghị để đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản dự thảo điều lệ của doanh nghiệp;
 • Nếu là loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên thì cần danh sách thành viên góp vốn. Còn nếu là công ty cổ phần thì cần danh sách cổ đông sáng lập;
 • Bản sao công chứng giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân hoặc căn cước;
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập đối với thành viên, cổ đông là tổ chức. Trường hợp này, phải có người đại diện góp vốn vào công ty và phải cung cấp bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Xác định loại hình doanh nghiệp và chuẩn bị hồ sơ phù hợp

Căn cứ vào quy mô kinh doanh, số lượng thành viên thì doanh nghiệp có thể lựa chọn những loại hình công ty theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, bao gồm:

 • Doanh nghiệp tư nhân: Do một cá nhân làm chủ, chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản cá nhân của mình đối với nghĩa vụ của doanh nghiệp.
 • Công ty TNHH một thành viên: Do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ, chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp.
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Từ 2 – 50 cá nhân/tổ chức góp vốn thành lập công ty, chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp.
 • Công ty cổ phần: Là loại hình có tối thiểu từ 3 cổ đông trở lên, không giới hạn tối đa số lượng cổ đông, chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi cổ phần sở hữu.
 • Công ty hợp danh: Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Công ty TNHH và Công ty cổ phần là hai loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay bởi lẽ các thành viên/cổ đông của Công ty chỉ chịu trách nhiệm tài chính với số vốn đã góp. Điều này có nghĩa là tài sản cá nhân của họ không bị ảnh hưởng bởi các khoản nợ của công ty.

Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

 1. Bước 1: Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ liên quan đến cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy thì doanh nghiệp tiến hành nộp cho Cơ quan Công an có thẩm quyền.
 2. Bước 2: Sau khi đã được cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Phòng Kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp dự kiến đặt trụ sở.
 3. Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính sẽ kiểm tra giấy tờ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy.

Các loại thuế phí phải chịu khi kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Khi kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy, các doanh nghiệp thường phải chịu một số loại thuế và phí theo quy định của pháp luật. Dưới đây là một số loại thuế và phí phổ biến mà các doanh nghiệp trong lĩnh vực này thường phải chịu:

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế mà doanh nghiệp phải chịu trên lợi nhuận sau khi trừ đi các khoản chi phí, lệ phí và các khoản khấu trừ khác.Tính thuế được áp dụng theo tỷ lệ phần trăm trên lợi nhuận sau thuế.
 • Thuế VAT được áp dụng cho các dịch vụ và hàng hóa tiêu dùng trong quá trình sản xuất và phân phối. Các doanh nghiệp phòng cháy chữa cháy có thể phải tính và nộp thuế VAT khi cung cấp các dịch vụ phòng cháy chữa cháy cho khách hàng.
 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy cũng có thể phải đóng phí vệ sinh môi trường theo quy định của cơ quan quản lý môi trường địa phương.
 • Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này cũng có thể phải chịu phí thanh tra kiểm tra do cơ quan chức năng tiến hành để đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.
 • Ngoài các loại thuế và phí trên, doanh nghiệp cũng có thể phải chịu các khoản phí khác như phí đăng ký kinh doanh, phí xử lý hồ sơ, và các khoản phí quản lý khác.

Đối với mỗi doanh nghiệp cụ thể, các loại thuế và phí phải chịu có thể thay đổi tùy theo quy định của pháp luật và tình hình kinh doanh cụ thể của từng doanh nghiệp. Do đó, việc tư vấn từ chuyên gia tài chính hoặc luật sư là cần thiết để đảm bảo tuân thủ đúng quy định và tối ưu hóa chi phí kinh doanh.

Luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Khi khách hàng quyết định thành lập một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy, việc có một Luật sư tư vấn là một yếu tố quan trọng để đảm bảo quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp diễn ra một cách suôn sẻ và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Dưới đây là những cách mà luật sư có thể hỗ trợ khách hàng trong quá trình này:

 • Tư vấn cho khách hàng về các quy trình, thủ tục và yêu cầu cần thiết để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.
 • Hỗ trợ trong quá trình đăng ký kinh doanh tại cơ quan quản lý nhà nước, giúp điều chỉnh và hoàn thiện các tài liệu cần thiết, như giấy phép kinh doanh và các văn bản liên quan, để đảm bảo quá trình đăng ký diễn ra một cách thuận lợi và nhanh chóng.
 • Soạn thảo và kiểm tra các hợp đồng và thỏa thuận liên quan đến hoạt động kinh doanh, bao gồm các hợp đồng lao động, hợp đồng với khách hàng và đối tác và các thỏa thuận về bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp.
 • Tư vấn về các rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong quá trình kinh doanh, và cung cấp các giải pháp để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp.
 • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế, phí, lệ phí.
 • Đại diện cho khách hàng và bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp nếu xảy ra tranh chấp hoặc phát sinh rủi ro trong quá trình hoạt động, đảm bảo công bằng và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Luật sư đóng vai trò quan trọng trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy. Sự tư vấn và hỗ trợ của họ không chỉ giúp bạn tuân thủ đúng quy định pháp luật mà còn đảm bảo quyền lợi và lợi ích của doanh nghiệp được bảo vệ một cách tốt nhất. Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ một Luật sư doanh nghiệp có kinh nghiệm và đáng tin cậy để đảm bảo thành công trong kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay nhu cầu tư vấn pháp lý liên quan đến thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy, hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline 0386579303 để được hỗ trợ.

Tham khảo thêm bài viết liên quan khác: Thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy cho dự án

Scores: 4.1 (15 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 529 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *