Bị công ty ép nghỉ việc tránh thưởng tết người lao động cần làm gì?

Bị công ty ép nghỉ việc tránh thưởng Tết người lao động cần làm gì là vấn đề đang được nhiều người lao động quan tâm. Việc doanh nghiệp ép nghỉ việc hay sa thải công nhân, nhân viên trước Tết để tránh trả tiền thưởng, lương tháng 13 là hành vi vi phạm pháp luật lao động. Người lao động cần bình tĩnh, thu thập bằng chứng và lựa chọn phương án giải quyết phù hợp để bảo vệ quyền lợi của mình.

Bị công ty ép nghỉ việc tránh thưởng tết

Bị công ty ép nghỉ việc tránh thưởng tết

Quy định về lương tháng 13

Lương tháng 13 có phải là tiền thưởng trước Tết không?

 • Trên thực tế, trong các văn bản pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về lương tháng 13. Tuy nhiên, lương tháng thứ 13 có thể được hiểu là khoản lương được người sử dụng lao động chi trả cho người lao động vào dịp cuối năm. Mức lương tháng thứ 13 sẽ phụ thuộc vào quy chế của từng doanh nghiệp (thông thường bằng với mức lương tháng của người lao động được chi trả).
 • Về bản chất, lương tháng thứ 13 là khoản lương mà người sử dụng lao động chi trả cho người lao động vào dịp cuối năm, trên cơ sở kết quả kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp hay thành tích của người lao động.
 • Thưởng Tết là khoản tiền thưởng do người sử dụng lao động quyết định thưởng cho người lao động khi đơn vị, doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt hoặc khi người lao động hoàn thành xuất sắc công việc được giao.

Lương tháng 13 có phải đóng thuế không?

 • Khoản thu nhập từ tiền thưởng tết, lương tháng 13 có tính chất tiền lương nên sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu đạt đến mức phải nộp.
 • Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức đều thuộc đối tượng phải đóng thuế thu nhập cá nhân trừ tiền thưởng kèm danh hiệu thi đua hoặc do nhà nước phong tặng, giải thưởng quốc gia, quốc tế…
 • Người lao động nộp thuế thu nhập cá nhân sau khi trừ các khoản giảm trừ mà vẫn đạt đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Doanh nghiệp có bắt buộc thưởng Tết cho công nhân?

 • Căn cứ Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
 • Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì các khoản thưởng không phải là khoản bắt buộc doanh nghiệp phải trả cho người lao động. Đồng nghĩa, doanh nghiệp không bắt buộc phải thưởng Tết cho người lao động. Việc có thưởng Tết cho người lao động hay không sẽ do doanh nghiệp quyết định dựa trên quy chế thưởng nội bộ bên cạnh tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Các trường hợp doanh nghiệp được phép sa thải nhân viên

Theo quy định tại Điều 125 Bộ Luật lao động 2019, công ty được áp dụng hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động thuộc vào các trường hợp sau:

 • Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;
 • Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;
 • Có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động
 • Quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động.
 • Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật.
 • Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Lưu ý:

 • Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ Luật lao động 2019.
 • Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Các trường hợp doanh nghiệp được phép sa thải nhân viên

Các trường hợp doanh nghiệp được phép sa thải nhân viên

Mức phạt khi doanh nghiệp sa thải người lao động nhằm tránh trả lương tháng 13

Khoản 3 Điều 19 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định như sau:

“Vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:
 2. a) Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín hoặc nhân phẩm của người lao động khi xử lý kỷ luật lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
 3. b) Dùng hình thức phạt tiền hoặc cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động;
 4. c) Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không quy định;
 5. d) Áp dụng nhiều hình thức kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động;

đ) Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây: nghỉ ốm đau; nghỉ điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; đang bị tạm giữ; đang bị tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 125 của Bộ luật Lao động”

Như vậy, sa thải là một một hình thức xử lý kỷ luật lao động. Chiếu theo quy định trên, người sử dụng lao động sa thải người lao động trái luật sẽ bị phạt tiền tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Lưu ý: mức xử lý hành chính này là mức phạt đối với người sử dụng lao động là cá nhân, đối với công ty (tổ chức) mức phạt tiền sẽ gấp đôi (theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP).

Bị công ty ép nghỉ việc tránh thưởng tết người lao động cần làm gì?

Khi bị công ty ép nghỉ việc tránh thưởng Tết, người lao động cần làm những việc sau:

Thứ nhất, giữ bình tĩnh và thu thập bằng chứng về việc mình bị ép nghỉ việc: bằng chứng có thể là lời nói, hành động của người sử dụng lao động, hoặc các tài liệu, văn bản liên quan.

Thứ hai, tìm hiểu quy định của pháp luật về việc chấm dứt hợp đồng lao động: theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động trong các trường hợp sau:

 • Người lao động đang trong thời gian thử việc hoặc đang trong thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, khám thai hoặc nghỉ điều dưỡng.
 • Người lao động đang bị tạm giữ, tạm giam theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Người lao động đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.
 • Người lao động đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Thứ ba, nếu người lao động có thể thu thập được bằng chứng chứng minh mình bị ép nghỉ việc, có thể thương lượng với người sử dụng lao động để được chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, người lao động sẽ được hưởng các quyền lợi như:

 • Tiền lương
 • Tiền thưởng
 • Trợ cấp thôi việc
 • Các quyền lợi khác theo thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Khởi kiện ra tòa án

Cuối cùng, nếu người sử dụng lao động không đồng ý thỏa thuận, người lao động có thể khởi kiện ra tòa án để yêu cầu bảo vệ quyền lợi của mình. Trong trường hợp này, người lao động cần chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, bao gồm:

 • Đơn khởi kiện
 • Tài liệu chứng minh người lao động bị ép nghỉ việc
 • Bản sao hợp đồng lao động
 • Bản sao căn cước công dân của người lao động

Tòa án sẽ xem xét và giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Nếu tòa án chấp nhận yêu cầu của người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải bồi thường cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Mức phạt khi doanh nghiệp sa thải người lao động nhằm tránh trả lương tháng 13

Mức phạt khi doanh nghiệp sa thải người lao động nhằm tránh trả lương tháng 13

Dịch vụ luật sư tư vấn hỗ trợ khi bị công ty ép nghỉ việc trước tết

 • Tư vấn pháp luật liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng lao động
 • Tư vấn pháp luật về sa thải người lao động trước Tết Nguyên Đán
 • Xác định được tính hợp pháp của việc chấm dứt hợp đồng lao động
 • Đánh giá tình hình của từng trường hợp để đưa ra những lời khuyên phù hợp
 • Đánh giá lý do công ty đưa ra để chấm dứt hợp đồng lao động
 • Đánh giá thời điểm công ty chấm dứt hợp đồng lao động
 • Đánh giá các hành vi của công ty đối với người lao động trước khi chấm dứt hợp đồng lao động
 • Hỗ trợ người lao động giải quyết khiếu nại với công ty
 • Soạn thảo đơn khiếu nại
 • Đại diện cho người lao động trong quá trình giải quyết khiếu nại.
 • Đại diện theo ủy quyền cho người lao động tại tòa án
 • Thực hiện các thủ tục tố tụng và bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng bị công ty ép nghỉ việc trước Tết, hãy tìm hiểu các quy định liên quan và tiến hành khiếu nại đến lãnh đạo công ty hoặc khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình. Trong trường hợp cần hỗ trợ pháp lý các vấn đề về khiếu nại lao động, khởi kiện sa thải trái pháp luật, hãy liên hệ ngay với dịch vụ luật sư tư vấn luật lao động của chúng tôi hỗ trợ qua Hotline hoặc Zalo theo số 0386.579.303. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn những thông tin cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình.

Scores: 4.6 (20 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 504 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *