Cách viết mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội

Hiện nay, pháp luật quy định việc đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội thông qua việc viết đơn. Theo đó, đơn xin nhà ở xã hội là văn bản được cá nhân, hộ gia đình sử dụng để đề nghị cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện để chủ thể này được mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, cá nhân, hộ gia đình này cần đáp ứng những yêu cầu mà chủ thể có thẩm quyền đặt ra. Hãy cùng công ty Luật Kiến Việt giải đáp thắc mắc về vấn đề cách viết mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội trong bài viết sau đây nhé!

>> Có thể bạn quan tâm: Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục mầm non

Cách viết mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội
Mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội

 

Mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội dùng khi nào?

Căn cứ Điều 20 Nghị định 100/2015/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 22 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP) về thủ tục mua nhà ở xã hội có quy định như sau: “Trên cơ sở các thông tin về các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn đã được công bố theo quy định tại Điểm a Khoản này; hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội nộp hồ sơ cho chủ đầu tư dự án theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này và hướng dẫn cụ thể của Bộ Xây dựng”.

Như vậy, khi hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội thì nộp hồ sơ cho chủ đầu tư dự án. Theo đó, trong hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội sẽ có đơn đăng ký mua nhà ở xã hội.

Nội dung của mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội

Hiện nay, mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội được quy định tại Mẫu số 01. Mẫu đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng). Theo đó, mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội bao gồm những nội dung cụ thể sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Hình thức đăng ký: Mua □ Thuê □ Thuê mua □

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người viết đơn:………………………………………………………………………………………

CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số………………………….. cấp ngày /……………….. /…………………….. tại……

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………….

Nơi làm việc:……………………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………..

Đăng ký thường trú (hoặc đăng ký tạm trú) tại:………………………………………………………….

Là đối tượng:…………………………………………………………………………………………………….

Số thành viên trong hộ gia đình: .. ………………………………….. người, bao gồm:

1 . Họ và tên: ……………………………. CMND số ……………. là:………………………………………..

Nghề nghiệp .. ………………………. Tên cơ quan (đơn vị) ……………………………………………….

2 . Họ và tên: …………………….. CMND số ………………………….. là:………………………………..

Nghề nghiệp …………………….. Tên cơ quan (đơn vị) …………………………………………………

3 . Họ và tên: ……………………………. CMND số ……………. là: ……………………………………….

Nghề nghiệp …………………. Tên cơ quan (đơn vị) ……………………………………………………..

4 . Họ và tên: ……………………………. CMND số ……………. là:………………………………………..

Nghề nghiệp .. ……………………… Tên cơ quan (đơn vị) ………………………………………………..

5………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi và những người trong hộ gia đình cam kết chưa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở dưới bất cứ hình thức nào (không áp dụng đối với trường hợp tái định cư và trường hợp trả lại nhà ở công vụ).

Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau: (có Giấy xác nhận về thực trạng nhà ở kèm theo đơn này).

– Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình □

– Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người □

– Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát (hư hỏng khung – tường, mái) □

– Đã có đất ở nhưng diện tích khuôn viên đất ở thấp hơn tiêu chuẩn diện tích tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh. □

– Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất □

– Có nhà ở gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi phải di chuyển chỗ ở và không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi mà chưa được bồi thường về nhà ở, đất ở tái định cư. □

– Tôi đã trả lại nhà ở công vụ, hiện nay chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại nhà ở công vụ □

– Khó khăn về nhà ở khác(ghi rõ nội dung) …………………………………………………………….

Tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết 01 căn hộ (căn nhà) theo hình thức……. tại dự án:

+ Mong muốn được giải quyết căn hộ (căn nhà) số…………………………………………………….

+ Diện tích sàn sử dụng căn hộ……………………… .m2 (đối với nhà chung cư);

+ Diện tích sàn xây dựng………………………………… m2 (đối với nhà liền kề);

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai. Khi được giải quyết …………………… nhà ở xã hội. Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội./.

……… ngày .. …. tháng .. … . năm……

Người viết đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội
Cách viết mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội

 

Cách viết mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội

Phần mở đầu:

– Thứ nhất, bạn cần phải viết Quốc hiệu, Tiêu ngữ theo đúng quy định và tên lá đơn “MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI”. Nếu bạn đã tải mẫu đơn bên trên về máy, bạn chỉ cần điền nội dung của những mục tiếp theo.

– Thứ hai, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn muốn thuê hay mua và đánh dấu vào ô phù hợp.

– Thứ ba, tới mục “Kính gửi”, đây là tên của chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội mà bạn muốn mua. Ví dụ như: “Kính gửi: Chủ đầu tư xây dựng ABC”.

Phần nội dung:

– Họ và tên: Ghi đầy đủ họ, tên, tên đệm của người muốn mua, thuê nhà ở xã hội.

– Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Thẻ quân nhân: Ghi rõ số, ngày cấp và nơi cấp các giấy tờ của người muốn thuê, mua nhà ở xã hội.

– Nghề nghiệp: Trường hợp bạn là lao động tự do thì ghi rõ lao động tự do, nếu đã nghỉ hưu thì ghi là nghỉ hưu, còn nếu đang làm việc tại đơn vị, cơ quan, tổ chức nào đó thì cần ghi rõ nghề nghiệp hiện tại.

– Nơi làm việc: Nếu có nghề nghiệp cụ thể, thì bạn mới cần ghi vào mục này và cần ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ làm việc nhé!

– Đăng ký thường trú/ tạm trú tại: Nếu bạn đã được cấp Sổ hộ khẩu hay Sổ tạm trú thì các giấy tờ này sẽ được gửi bản sao công chứng và ghi rõ địa chỉ nơi tạm trú/ thường trú.

– Bạn cần xác định thực trạng nhà ở của gia đình bạn hiện nay và cần kèm theo thực trạng xác nhận nhà ở bằng cách tích vào ô phù hợp với tình trạng của gia đình mình như: Hộ gia đình chưa có nhà thuộc chủ sở hữu; có nhà nhưng diện tích ở thấp hơn 10m2/ người; có nhà nhưng đã hỏng tường, mái;… hoặc nếu bạn có khó khăn khác về nhà ở, bạn cần ghi rõ ràng.

– Bạn cần ghi rõ căn hộ mong muốn cần giải quyết, gồm diện tích sàn sử dụng (với nhà chung cư) và diện tích sàn xây dựng (với nhà liền kề).

Phần kết thúc:

– Trong phần kết thúc, bạn cần cam đoan những điều mà bản thân nói là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản thân đã khai, chấp hành đúng quy định của nhà nước về việc sử dụng nhà ở xã hội

– Ghi ngày tháng năm và ký tên của người đứng đơn mua nhà ở xã hội.

Tải mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội

Mẫu đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Dịch vụ luật sư tư vấn thủ tục mua nhà ở xã hội

Từ những nội dung tư vấn trên, các bạn có thể hình dung thủ tục mua nhà ở xã hội? Việc thực hiện thủ tục mua nhà ở xã hội còn khá phức tạp, nếu bạn còn thắc mắc vui lòng liên hệ với công ty luật Kiến Việt để được cung cấp.

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty.

Scores: 4.3 (10 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 504 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *