Nhà đang thế chấp có cho thuê được không?

Thế chấp là một trong các biện pháp được thực hiện nhằm đảm bảo nghĩa vụ của bên thế chấp đối với bên nhận thế chấp. Nhà là tài sản thế chấp thông dụng trên thực tế. Như vậy, trong thời gian thế chấp nhà, bên chủ nhà có quyền cho thuê nhà không? Quyền và nghĩa vụ của bên thuê khi thuê nhà đang thế chấp là gì? Hãy cùng công ty Luật Kiến Việt đi đến bài viết dưới đây để tìm câu trả lời:

Nhà đang thế chấp có cho thuê được không?

Quy định pháp luật về nhà đang thế chấp

Theo quy định của Bộ luật Dân sự, thế chấp là bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Điều 317 Bộ luật Dân sự quy định về thế chấp như sau: Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp). Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

Tài sản thế chấp được quy định tại Điều 318 Bộ luật Dân sự, cụ thể như sau:

Trường hợp thế chấp toàn bộ bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ của bất động sản, động sản đó cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp thế chấp một phần bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ gắn với tài sản đó thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp thì tài sản gắn liền với đất cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp tài sản thế chấp được bảo hiểm thì bên nhận thế chấp phải thông báo cho tổ chức bảo hiểm biết về việc tài sản bảo hiểm đang được dùng để thế chấp. Tổ chức bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm trực tiếp cho bên nhận thế chấp khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Trường hợp bên nhận thế chấp không thông báo cho tổ chức bảo hiểm biết về việc tài sản bảo hiểm đang được dùng để thế chấp thì tổ chức bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm và bên thế chấp có nghĩa vụ thanh toán cho bên nhận thế chấp.

Như vậy, thế chấp nhà là việc bên chủ nhà dùng tài sản là căn nhà của mình để làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ trả tiền đối với bên còn lại.

>> Xem thêm: Có được thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai không? 

Nhà đang thế chấp có cho thuê được không?

 

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015, thế chấp là việc một bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản đó cho bên kia. Như vậy, khi nhà đang bị thế chấp thì căn nhà vẫn được bên thế chấp quản lý, sử dụng hoặc có thể giao cho người thứ ba giữ nếu các bên có thỏa thuận.

Khoản 6 Điều 321 Bộ Luật Dân sự quy định về quyền cho thuê tài sản của bên thế chấp như sau: Được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết. Như vậy, việc sử dụng ngôi nhà đang thế chấp để cho thuê cũng như thuê nhà đang bị thế chấp không trái pháp luật. Tuy nhiên, trước đó, bên thế chấp cần thông báo cho bên thuê biết về việc tài sản cho thuê đang được dùng để thế chấp, và thông báo cho bên nhận thế chấp biết về việc cho thuê nhà.

Khi bên thế chấp cho thuê căn nhà đang thế chấp, bên nhận thế chấp có các quyền và nghĩa vụ không được cản trở hoặc gây khó khăn cho việc bên thế chấp cho người khác thuê. Khi bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên thế chấp hoặc bên thuê phải giao căn nhà đó để xử lý.

Một số quyền lợi của người thuê nhà khi thuê nhà đang thế chấp

Bên thuê nhà có quyền được thông báo bằng văn bản về việc thế chấp nhà ở đang cho thuê của bên cho thuê. Bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng thuê nhà ở. Trường hợp nhà ở đang thuê bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của bên thế chấp nhà ở thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng, trừ trường hợp bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê quy định tại Khoản 2 Điều 132 của Luật Nhà ở hoặc các bên có thỏa thuận khác.

Luật sư tư vấn cho thuê nhà đang thế chấp

Nhà đang thế chấp có cho thuê được không?

Trên đây là nội dung tư vấn liên quan đến việc cho thuê nhà đang thế chấp. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến hoạt động thuê – cho thuê nhà đang thế chấp vui lòng liên hệ với Công ty Luật Kiến Việt để được cung cấp.

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty.

Scores: 4.2 (19 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 504 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *