Thủ tục cấp sổ cho nhà ở chung cư

 

Nhà ở chung cư hiện nay đang ngày càng phổ biến đối với người dân. Sau khi mua nhà ở chung cư nhiều người còn băn khoăn về việc cấp sổ, quy trình cấp sổ cho nhà ở chung cư được thực hiện như thế nào? Để nắm rõ quy định pháp luật nhằm chủ động hơn trong việc mua bán nhà ở chung cư, bài viết sau đây của Luật Kiến Việt sẽ giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

 

Thủ tục cấp sổ cho nhà ở chung cư

Cấp sổ cho nhà ở chung cư là gì?

Cấp sổ cho nhà ở chung cư hay còn gọi là cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) là chứng thư pháp lý do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ sở hữu căn hộ chung cư hợp pháp.

Theo điểm a khoản 2 Điều 8 Luật Nhà ở năm 2014 quy định đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Tại khoản 1 Điều 9 Luật Nhà ở năm 2014 cũng có quy định tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức nêu trên thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) đối với nhà ở đó.

Như vậy, khi mua nhà ở chung cư thì người mua sẽ được cấp Giấy chứng nhận hay còn gọi là sổ hồng chung cư để chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhà ở hợp pháp.

>> Dịch vụ liên quan: Luật sư bất động sản 

Thời điểm cấp sổ cho nhà ở chung cư

Thời điểm cấp sổ hồng cho nhà ở chung cư được pháp luật quy định tại khoản 7 Điều 26 Luật Nhà ở năm 2014 như sau: “Trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày bàn giao nhà ở cho người mua hoặc kể từ thời điểm bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận thì phải làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người mua, người thuê mua nhà ở, trừ trường hợp người mua, thuê mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận.”

Theo đó, trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại trong đó có chung cư thương mại là trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà cho người mua hoặc kể từ thời điểm bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận thì phải làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận (sổ hồng chung cư) cho người mua.

Lưu ý: Tại khoản 4 Điều 9 Luật Nhà ở năm 2014 cũng nêu rõ, đối với nhà ở được đầu tư xây dựng theo dự án để bán sẽ được cơ quan Nhà nước cấp cho người mua nhà ở mà không phải là chủ đầu tư.

Hồ sơ cấp sổ cho nhà ở chung cư

Căn cứ tại khoản 5 Điều 8 Thông tư 24/2014, Khoản 3 Điều 72 của Nghị định số 43/2014 và khoản 22 Điều 1 Nghị định 148/2020. Hồ sơ gồm có:

Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng.

Trình tự cấp sổ cho nhà ở chung cư

Bước 1: Nộp hồ sơ

Chủ đầu tư dự án nhà ở có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở đối với trường hợp đã nộp đủ hồ sơ.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

Kiểm tra các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký;

Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);

Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);

Chuẩn bị hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 37 của Nghị định này;

Yêu cầu chủ đầu tư dự án nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp để chỉnh lý vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

Bước 3: Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận trong vòng không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP). 

Cơ quan nào cấp sổ cho nhà ở chung cư?

Cơ quan có thẩm quyền cấp sổ cho nhà ở chung cư theo quy định tại Điều 37 Nghị định 43/2014 và khoản 23 Điều 2 Nghị định 01/2017 như sau:

Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Lưu ý:

Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp do Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì việc cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Thủ tục cấp sổ cho nhà ở chung cư

Ai phải thực hiện thủ tục cấp sổ cho nhà ở chung cư?

Căn cứ tại khoản 5 Điều 8 Thông tư 24/2014, Khoản 3 Điều 72 của Nghị định số 43/2014 và khoản 22 Điều 1 Nghị định 148/2020, Chủ đầu tư dự án nhà ở có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thay cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký.

>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

Tư vấn Thủ tục cấp sổ cho nhà ở chung cư

Trên đây là nội dung giới thiệu Thủ tục cấp sổ cho nhà ở chung cư. Mọi nhu cầu về pháp luật, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi – Công ty Luật Kiến Việt để được tư vấn và hướng dẫn.

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt để được tư vấn luật:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com 

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Scores: 4.5 (13 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 504 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *